Hakkımızda

Wecover Hakkında
Kişisel verilerin korunması konusunda işletmelerin iç uyum işlemlerini yürütebilmelerine odaklanan Wecover KVKK Uyum Aracı, Teracity Yazılım Teknolojileri AŞ tarafından Sistem Global Danışmanlık AŞ müşterileri için geliştirilmiştir. Wecover geliştirilirken, 6698 Sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeleri esas alınmıştır.
Wecover aracıyla ilgili işletme:

  • Kişisel verilerin korunmasına yönelik uyum sorularını yanıtlayarak kendisiyle ilgili bir özdenetim gerçekleştirebilir.
  • Kişisel veri envanterini oluşturabilir ve kayıt oluşturma ve değiştirme tarihlerinin otomatik bir şekilde tutulduğu bu güvenilir ortamda barındırabilir.
  • Kişisel verilerin aktarımına dair anlık işlemleri Wecover‘a kaydederek veri akışını kontrol altında tutabilir.
  • Veri konusu ilgili kişileri bilgilendirmek ve gerekli hallerde açık rızalarını elde etmek amacıyla doküman oluşturabilir ve bu dokümanları ilgili kişilere sunabilir. Wecover ‘da bulunan aydınlatma bildirimlerinin okunduğuna ve açık rıza sunulduğuna dair fonksiyonları devreye alarak herhangi bir şikayet veya denetim halinde doğacak ispat yükümlülüğüne ilişkin riskleri eleyebilir.
Wecover, veri konusu ilgili kişi hakları gözetilerek tasarlanmıştır. Açık rıza sunan ilgili kişiler, işletme tarafından Wecover aracılığıyla kendilerine bildirilen linkler üzerinden rızalarını her zaman geri alabilirler. Bu sayede ilgili işletme rıza takibini yapabilecektir.
Wecover ‘ın fonksiyonları Teracity yazılımcıları ve Sistem Global hukukçuları tarafından sürekli kontrol edilmekte ve mevzuat değişikliği oldukça gerekli güncellemeler gerçekleştirilmektedir.
İşletmeler, aynı anda Wecover ‘ın tüm fonksiyonlarından yararlanmak istemezlerse, kendileri için uygun paketi tercih ederek ilerleyebilirler. Paket bilgileri için Pazarlama ve Satış ekibiyle iletişime geçilmelidir.