KVKK Yönetişim Yazılımı: WeCover. Demo için: 02127090850|info@sistemglobal.com.tr
WeCover – KVKK Projenizi Yapın Yönetin Sürdürün !2020-09-26T19:16:47+03:00

KVKK Uyumunuzu Dijitalleştirin

 

Kendi uyumunuzu yapmanın kolay ve güvenilir yolu: WeCover

Kişisel Veri Envanteri

Hazır onlarca envanteri kendinize kolayca uyarlayın, Excel karmaşasından kurtulun

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine göre; Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür.

VERBİS Envanteri

Kişisel veri envanterinizden entegre, otomatik üretilen bildirime hazır VERBİS Envanteri

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre; kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Otomatik Aydınlatma Metinleri

İlgili kişi ve süreç bazında aydınlatma metinleriniz kullanıma hazır

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Aksi durumda Kanunun 18.maddesinde düzenlenen yaptırım uygulanır.

Otomatik Açık Rıza Metinleri

Açık rızaya dayanılan veri işleme süreçlerinize ait size özel açık rıza metinlerinizi indirin ve kullanın

Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrasındaki,  8. maddesinin 1. fıkrasındaki, 9. maddesinin 1. fıkrasındanki hallerde ve 5. maddesinin 2. fıkrasındaki haller dışında, açık rıza alınması zorunludur.

Otomatik İmha Politikası

Size özel oluşturulan imha politikası ve imha tutanaklarını her an indirip kullanabilirsiniz

Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. İlgili Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasına göre “Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.”

Envantere Entegre Dokümantasyon

Aydınlatma, açık rıza ve imha politikası gibi zorunlu dokümanlarınız envantere entegre olarak her an güncel

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken kişisel veri işleme envanterinde yeralan bilgilerin esas alınması gerektiği belirtilmiştir

Değişikliklerden Etkilenmeyen Dokümantasyon

Mevzuat değişikliklerine, Kurul kararlarına göre sürekli güncellenen dokümanlar

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kişisel verilerin korunması alanında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere 25 Mayıs 2018 tarihinde 95/46/EC sayılı Direktif’i ilga ederek Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girmiştir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 95/46/EC sayılı Direktifi esas alarak hazırlanmıştır. AB’deki benzer ihtiyaçlarla ve uyum için yakın gelecekte Kanunun değişmesi beklenmektedir. Ayrıca Kurul tarafından verilen ilke kararlarının bağlayıcılığı sebebiyle uygulama her an değişebilmektedir.

Farkındalık Eğitimleri

Çalışanlarınızın KVKK konusundaki farkındalığını sürekli güncel tutmak için herkesin anlayacağı seviyedeki animasyonlarımızı kullanabilirsiniz.

Kurum ihlal bildirim formunda son bir yıl içerisinde alınan KVKK eğitimlerini sormaktadır. Uyumun sürdürülebilir olması çalışanların sürekli güncel eğitimlerden geçirilmesine bağlıdır. Dokümanlar ne kadar başarılı olsa da uygulanmadıkça anlamı yoktur. Eğitimlerimiz konunun uzmanı akademisyenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

İrtibat Kişisi Eğitimleri

Sektörünize (üretim, turizm, eğitim vb.) ve ilgili birimlere (IK, IT vb.) özel online eğitimler

Farkındalık eğitimlerine ek olarak irtibat kişilerine özel, sektör spesifik ve birim bazlı eğitimlerimiz ilgili personelin bilgisini uzmanlık seviyesine yaklaştırmasına yardımcı olacaktır.

BOŞLUK ANALİZİ ve AKSİYON ÖNERİSİ

0
Aksiyon Önerisi

Sistem Global hukuk ve teknik uzman ekibinin tecrübesi ile oluşturulan, uygulamaya yönelik onlarca çözüm önerisi sizler için hazırlandı. Boşluk analizi sorularına verdiğiniz cevaplara, envanter girişlerinize ve sektörünüzün genel durumuna göre 200’den fazla değişken ve size özel idari ve teknik aksiyon önerisi sizleri bekliyor.

ANORMALLİK TESPİT MODÜLÜ

0
Anormallik Kontrolü

WeCover, oluşturduğunuz kişisel veri envanterinizdeki girişlere göre anormallikleri tespit ediyor ve sizi uyarıyor. Ayrıca yaptığınız girişlerde dikkat edilmesi gereken hususları özellikle bildiriyor. 7/24 danışmanınız WeCover yanınızda.

SON MAKALELER

Danışmanlık Ekibimizden Paylaşımlar

Bütün Makaleler

GÜNCEL VERİ KORUMA KARARLARI

KVK Kurulu, Yargıtay ve Yabancı Otorite Kararları

Bütün Kararlar

KVKK PROJELERİNDE DENETLEME VE SÜRDÜRME

Danışmanlarımız Doç. Dr. Mesut S. Çekin ve Av. Sertel Şıracı, ÇözümPark webcastinde KVKK projelerinde denetleme ve sürdürme konusunu ele aldılar.

KVKK uyum projenizi bitirdiniz peki yaptıklarınızdan emin misiniz?
KVKK uyumunuzun sürdürülebilir olmasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Tıklayınız

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

  KİŞİSEL VERİ NEDİR?   Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanabilir. Örneğin isim, soy isim, kimlik not ehliyet no, adres, özgeçmiş, meslek bilgisi, medeni durumu gibi bilgiler kişisel verilerden bazılarıdır.   Tanımda yer alan belirli olma ifadesi [...]

Go to Top