VERİ SORUMLUSU ve VERİ İŞLEYEN KİMDİR?

  VERİ SORUMLUSU ve VERİ İŞLEYEN  KİMDİR?   Veri sorumlusu (data controller), Kanun’un 3. maddesinde yer alan haliyle, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Veri sorumlusu kanunun Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen kişidir. Bir diğer deyişle, [...]